Coridor cultural, Pentru festivalul În Context/ Slănic Moldova.

Studiu de caz[1]( documentar date- mici„ arbore” și buletine de analiză extra- urbane)

Strategia Coridorului este un alias al termenului din relații publice cunoscut ca: Lobby. Definiția acțiunii de„ a face lobby” conform autorului Virgil Nitulescu al Observatorului Cultural este următoarea:„ a influenta, a determina adoptarea unei legi, prin frecventarea birourilor membrilor Camerei legislative si purtind discutii cu acestia (lobby = hol, anticamera). Sensul initial al termenului s-a extins, in ultimii 20 de ani, prin largirea câmpului de actiune catre alte instante decizionale (nu numai cea legislativa) si prin vizarea de noi obiective (nu doar adoptarea unor legi). Motivul este intensificarea procesului de democratizare la nivel mondial, care a inceput pe la mijlocul anilor ’80 si a atins punctul maxim in 1989-1991. Acest proces a sporit increderea oamenilor ca toate lucrurile se pot schimba in (mai) bine. De ce facem lobby? Nu vom gasi niciodata solutia perfecta, care sa concentreze ce e mai bun pentru oricare dintre noi, dar e firesc sa incercam sa o obtinem. In cadrul sistemelor democratice, acest lucru se realizeaza prin vot. Totusi, nu e suficient sa delegam, prin vot, puterea in stat, e nevoie tot timpul de interventii corective, folosindu-se bineinteles mijloace democratice. A face lobby pare a fi cel mai potrivit dintre aceste mijloace. Pe cine avem in vedere cind facem lobby?”[2]

Buletinele de analiză din acest material au fost create pentru deblocarea cercetării și dezvoltării unei rețele de noduri( evenimente și oameni), care vor promova și informa despre principiile și valorile unui concept cu mari speranțe de afirmare, numit: Coridorul Cultural.

Acest Coridor este un simplu traseu turistic format din zece stațiuni montane și balneare alături de câteva mănăstiri din Nordul Moldovei și Bucovina.

Rolul Coridorului cultural pentru gazda studiului meu: Agenția de PR din Str. Ipke, este cel de a stimula deconectarea cetățenilor orașelor mari de la activitățile lor arhicunoscute și plictisitoare prin propunerea de a participa la evenimente cultural extra- urbane. Nu am descoperit relații între semnificații și concept care să mă ghideze către a documenta„ căi” spre alte centre urbane din alte regiuni neo- liberale ale țării ceea ce înseamnă că limitele Coridorului cultural autohton al regiunii ancoră: Iași- Moldova sunt în totalitate loiale celor descrise în acest material.

Articolele din bloog.ipke.fun postate de către„ Ofițerul” Agenției de PR din Str. Ipke arată că întregul plan de comunicare a fost un proces de lucru experimental, pentru că organigrama organizațională a acestei agenții este, astfel constituită:

[3]

Această organizație pilot este o„ carte cu principii” etico- profesionale pentru specialiștii în relații publice și publicitate( vitnet), care își doresc să activeze în deblocarea cercetării hărților semantice și a conceptelor de lucru atât de utile scenei actuale pentru inovarea„ arhitecturii” domeniului uman de studiu și a științelor comunicării.

Am reconsiderat„ materialele” pentru vehiculul media- Bloog’ Ipke deoarece am descoperit o strategie ale cărei rezultate abia aștept să apară în Agenda Focus, numită: Plan de expunere, pentru a îngloba întreg universul principiilor cărții„ Grădinarul promocrat Dr. Ipke”.

Planul de expunere a deschis calea resemnificării rețelei de noduri( evenimentelor și grupurilor țintă) a Agenției de PR din Str. Ipke.

Planul de expunere conține detaliile tehnice de construire a publicului țintă inserând în trei campanii „ facelook” orașele turistice din regiunea Iași- Moldova pentru activarea unor relații dintre semnificații și conceptele rețelei de noduri ale programului Companion.

Rețeaua de noduri ale programului de socializare și antreprenoriat social Companion este următoarea:

Pasul doi identificat a fost cel de a promova nodul cu caracter străin și nepotrivit cu semnifcațiile nevoilor urbane locale, spre zonele turistice din Coridorul Iași- Moldova. Astfel s- a născut Coridorul Cultural în care au fost invitați să se afilieze cetățeni ai zece orașe turistice din această regiune, inclusiv un grup țintă format din asociațiile studențești ai orașului universitar Iași colând următorul mesaj pe artefactul programului Companion:„ Descoperă bucuria de a călători!”

Mesajul are rolul de a promova un altfel de eveniment de socializare și relaxare terapeutică prin a descoperi„ bucuria de a călători!” ceea ce face fericită foarte multă lume.

De ce software- ul„ facelook” și algoritmii acestuia„ iubesc” călătoriile?

Rețeaua facelook este formată din numeroase noduri interconectate după principiile lui Skinner( insuficiența stimulilor energetici de a alimenta cu energie bobina publicului încă indecis iar acesta deobicei este majoritar).

Pasul trei a fost lansarea campaniei plătite și urmărirea„ grupurilor reactive” pentru conectabilitatea arcelor semnificante rețelei de noduri Companion. Au fost astfel publicate articole prin care s- au promovat semnificațiile individuale ale relațiilor între conceptul evenimentului și grupul, care s- a implicat în creativismul publicitar.

Programul de socializare urbană și antreprenoriat social Companion este construit din grupuri( cluburi) cu membri care se vor afilia unui program de evenimente unic, pentru interactivitatea activităților, de care vor fi interesați pentru o perioadă de timp nedeterminat dar mixul de comunicare este atuul acestei rețele și nu rețelele sociale precum„ facelook”.

Obiectivul planului de expunere a grupului„ Club de camping Yugo” care a creat și găzduit evenimentul„ Descoperă bucuria de a călători!” la cafeneaua Sage a fost de a deschide interesul unor noi parteneriate cu actorii sociali din orașele turistice ale regiunii Iași- Moldova. Orașul Iași este ancora de tranziție a conceptelor participative Coridorului Cultural și a altor inițiative comune. Publicul țintă„ facelook”  a răspuns cu numeroase aprecieri și distribuiri astfel scena a fost populată de noi actori entuziaști și curioși de rolul Agenției de PR din Str. Ipke.

Companion, programul Agenției de PR din Str. Ipke are un rol elementar în promovarea conceptelor din participațiune cu categoriile de interes a publicului țintă partener și nu doar atât pentru că își asumă și obligația de a tria informațional etichetele celorlalte grupuri de influență partenere sau nepartenere pentru analiza unor cuvinte cheie.

Acest proces de identificare a grupurilor de influență aplicat în proiectul Coridorului Cultural a simbolizat un punct de mare cotitură pentru viitorii specialiști în relații publice și publicitate din domeniul științelor comunicării. Am deblocat cercetării următorul model de integrare pentru resemnificarea conceptului Coridorului.

Identificarea festivalului În context/ Slănic Moldova a fost posibilă datorită diversității culturale a grupului de artiști și organizatori. Nu am regăsit în teoria„ relaționiștilor” încă un model de informare cu privire la designul și dinamica acestor grupuri multi- culturale dar intuiesc că poate fi utilă o metaforă ca ancoră argumentativă: dacă am oferi câte un zmeu fiecărui participant interesat să participe la un astfel de eveniment„ câmpul social” de acțiune se va interconecta cu noi etichete comune ale altor grupuri afiliante unor categorii de interes dintr- o scenă interioară cu numeroși actori sociali interesați de activități similare astfel informația( zmeul) va inspira crearea unui model de tip„ cuib” pentru că artefactele vehiculelor media implicate în atingerea obiectivelor de comunicare o dată ce au fost„ lansate” publicului se vor întoarce în același loc dar sub forma și dinamica unei noi generații mai mari sau mai mici în funcție de hazardul propriilor câmpuri sociale.

Am descoperit prin acest studiu de caz numeroase noi semnificații și concepte culturale pe care le voi folosi în dezvoltarea unei cercetări autohtone din acest motiv am deblocat noi cercetări pentru programul de terapie socială ASIST.Dr.Ipke.Fun, care îmi va ghida„ zmeul”- informația, în activitatea de investigare a acestei categorii de interes a datelor- mici pentru resemnificarea căii profesionale a domeniului artei relațiilor publice și publicitate.

Pe lângă invitația de a mă alătura comunității de artiști rezidenți ai festivalului În Context/ Slănic Moldova; am reușit să înțeleg dinamica unui grup într- o comunitate și modelul de acțiune a unui plan de resemnificare a grupurilor căci în mod natural prin creșterea gradului de recunoaștere publică; acestea dobândesc influență în ismul Coridorului Cultural.

„ Autoritățile publice” vor fi primii corespondenți ai acestui studiu de caz pentru că astfel ei vor putea recompensa activitățile umanitare ale artiștilor rezidenți la festivalul În Context/ Slănic Moldova.

Dacă am activat asemenea unui lobbyist în acest studiu e de văzut dar m- am implicat în analiza datelor- mici din blogul Agenției de PR din Str. Ipke și a rețelei de noduri ale programului de socializare și antreprenoriat social Companion.

Această inițiativă de a activa în sprijinul ismului Coridorului Cultural din Str. Ipke a avut obiectivul de a argumenta faptul că„ prin lărgirea câmpului de acțiune către alte instanțe decizionale va spori încrederea oamenilor că toate lucrurile se pot schimba în( mai)  bine.”

Virgil Nitulescu adresează o întrebare pragmatică cititorilor Observatorului Cultural:„ De ce facem lobby?(…) nu e suficient să delegăm, prin vot, puterea în stat, folosindu- ne bineînțeles mijloacele democratice.”[4]

Proiectul Coridorului Cultural prin planul de expunere Companion- Yugo a avut și o glumă pusă pe tabla de lucru!„ Mașina sârbească Yugo este singurul vehicul european mai prost decât trenurile din România.” Dintr- un interviu al scriitoarei Norei Yuga oferit scriitorului Marius Chivu.

Adresându- mă consiliilor și primăriilor regiunilor din acest„ coridor” am deblocat cercetarea în plan amplu: a unei strategii pentru care„ Agenda Focus” a Agenției de PR din Str. Ipke, va fi foarte bine apreciată, pentru designul unui focus- grup și un model de integrare cu totul inovativ. Regula numărul UNU în„ cartea” unui lobbyist este stabilirea relației preț- informație cu grupul țintă partener al„ cuibului”.

Au existat premize de culturalizare a comunităților din zonele turistice ale regiunii Iași- Moldova folosindu- mă de inspirația clubului de poezie Satori, încă din primele luni ca masterand în relații publice și publicitate. Aceste relații dintre semnificațiile Coridorului cu care mă identific și nodul conceptelor Agenției de PR din Str. Ipke pot fi reprezentate printr- o singură rețea semantică iar aici intervin eu căci sunt responsabil de majoritatea acțiunilor de reactivism media din acest Coridor prin documentarea acestor date- mici pentru dezvoltarea propriei rețele de noduri.

Este extrem de important ca toate aceste informații să fie distribuite instituțiilor publice sub orice formă oferind promisiunea deblocării cercetării de modele de integrare a acestor instanțe de comunicare personalului angajat al acestora.

„ Un lup flămând nu stă niciodată singur la masă!” proverb scandinav.

 

Este interzisă folosirea termenului de Lobby pentru promovarea acestor idei, pentru că va atrage datorită„ extraneității” semantice: critici asupra moravurilor și acțiunilor precedente din alte companii, acum divergente intereselor companiilor care livrează„ produsele” culturale publicului tânăr încă necumpărător.

[1] În acest studiu de caz am atribuit oferind spațiu relației cu publicul țintă partener unui nou concept numit: Coridor Cultural.

[2] Virgil Nitulescu, https://www.observatorcultural.ro/articol/a-face-lobby/

[3] Comunicare circulară de tip: Arbore.

[4] Idem Virgil Nitulescu, https://www.observatorcultural.ro/articol/a-face-lobby/

 

Cui ne adresăm în sinergie prin publicitatea contextuală?

Publicitatea contextuală are o amprentă nouă în activitatea mea de bravnic cutezător al întreprinderii promocrate și teatrale Nu e nimeni aici.

Propunere scenariu pentru omni grupurile tinere de studenti.

 • Bună seara, jos haina. Sunt curios cine a intrat azi în Jassy, jos papucii.

Tânărul nostru misterios a cumpărat flori și le- a așezat în colierul de arce din antre iar acum se duce spre patul iubitei sale.

 • Voi fi singur toată viața, am primit diploma de celibatar, iubita îl privește cu neînțelegere iar acum urmează un dans pe sub cearșaf.
 • Singur cu tine baby?
 • Singură cu mine baby, urmează zâmbete ludice.

Scena dragostei se încheie iar iubita îl întreabă!

 • De ce vrea să fie singur iubitul meu? indicând cu degetul spre colțul gurii.
 • Cine e tipul îl cunosc?

Intrare pop up cu produsele aflate sub sinergie.

 

Tineri studenți și colaboratori! atunci când omul are nevoie de odihnă imaginația noastră poate crea cu usurință cele mai interesante cărări spre a umaniza orice situație oricât de complicată ar părea!

La ce produse le putem face lipeala folosind acest scenariu?

VagonTV, proiect new media.

Dacă te simți liber să colaborăm următoarele sunt criteriile de aderare în programul new media vagontv:

 1. Vrei să publici un blog personal sau ai deja unul.
 2. Ești de acord să preiei interviuri și documentare promocratice pentru viitorii noștri conectori și parteneri.
 3. Ești de acord să facem schimb de logo- uri și linkuri. Politica noastră este simplă și curată.
 4. Nu permitem împrumutul semnificațiilor de brand fără acordul prealabil al proprietarului.
 5. Trebuie să respecți atribuțiunile de informator, editor, redactor și obiectivele vagontv, acelea de a optimiza cât mai performant conținutul articolului tău  înainte de publicare.

Pentru a mă contacta accesează pagina studiudecaz.blog!

Mulțumesc anticipat,

Manager VagonTv,

Stan Alin Ștefan

 

Cuptorul

 

Aceasta este pagina știrilor și elementelor coparticipative ale partenerilor.

 

Ingrediente

 

De ce aveți nevoie pentru a fi publicați în canalul nostru?

Inspirație, inovație, sugestie și dorință de colaborare!

Împreună divertismentul devine mai sigur.

 

Invitația

 

Bună ziua. Numele meu este Stan Alin Ștefan și împreună vom construi viitorul!

Te invit să devii wordpress editorul acestui proiect. Învață mai multe despre viitorul tău job studiind descrierea activității tale și definirea rolurilor de brainstomer și mind mapper din blogul studiudecaz.blog.

Obiectivele pe termen scurt.

Vom testa surse de monetizare, module și campanii de promovare a viitoarelor poziții manageriale de care vei avea nevoie în echipa ta sau orice altceva își trece prin minte. Testăm idei, deoarece eu însumi reprezint o agenție de publicitate experimentală.

Bine ai venit! Pentru a adera proiectului te rog să completezi formularul din pagina numită Cuptorul.

 

VagonTV recrutează tehnoredactor.

 

VagonTv caută un partener cu abilități de tehnoredactare. Nu este necesar să cunoști totul ci să vrei să înveți și să inovezi arta comunicării.

Tehnoredactorul se ocupă în principal cu:

 1. procesarea textelor,
 2. prelucrarea desenelor și imaginilor,
 3. asamblarea statică,
 4. dinamica textelor sau desenelor și a imaginilor,
 5. realizarea de prezentări,
 6. transpunerea lucrărilor pe suport,
 7. proiectarea produselor tipografice,
 8. planificarea activității în procesele de producție poligrafică,
 9. organizarea proceselor de producție poligrafică.

Pachet de consultanță web.

Dacă ești un pioner al presei independente sau un tânăr blogger vom putea lucra împreună astfel:

Primul pas pe care trebuie să- l faci înainte de a cumpăra domeniul și pachetul de hosting este cel de a a- ți cumpăra un caiet cu foi albe precum am făcut eu și să lipești pe coperta sa numele proiectului tău. O agendă pentru notițe este recomandabilă deasemenea.

În urma atacurilor cibernetice din anul acesta 2017 eu am pierdut tot conținutul unui website dar și datorită faptului că partenerul meu nu a fost un profesionist și nu a achiziționat un pachet ssl de securitate.

Începe să scrii misiunea proiectului, obiectivele tale, scopul sau descrierea companiei dacă vei avea o organizare juridică de orice fel apoi alege cel mult cinci categorii de conținut dacă lucrezi singur și trasează subiecte, persoane cu care ai dori să vorbești pentru a debloca conținut pentru aceste categorii.

Etichetele sunt și ele de ajutor dar pentru a învăța mai multe despre etichete te rog să aderi forumului tocilarilor din comunitatea studiudecaz.blog!

 

Am ales ca partener pentru a te ajuta cu instalarea blogului sau revistei tale compania namebox. Eu lucrez cu dânșii și îți recomand să cumperi serviciilor lor.

În continuare voi căuta un partener pentru a- ți furniza teme wordpress de calitate dar eu deocamdată folosesc teme wordpress gratis.

Dacă ai un proiect elaborat și vrei ca imaginea temei template să te reprezinte atunci o să- ți placă temele pe care le voi aduce ca furnizor partener în vagontv.

De ce un ansamblu de difuzori?

Alătură- te apoi ansamblului de difuzori vagontv și obține cele mai bune sfaturi de la viitorii colegi dar și membri ai forumului tocilarilor. Vei avea astfel avantajul de a fi considerat un profesionist ca jurnalism sau ca documentarist.

Ce fel de servicii poți oferi pentru venituri suplimentare?

 • În primul rând poți oferi servicii editoriale de informare, editare, redactare, optimizare web și publicare altor difuzori de mesaje sau revistelor partenere cărora le trimiți materiale documentare sau articole de presă.
 • Promovare prin construcție de tip vagon link @ link și găzduire de articole documentare sau interviuri.
 • Promovarea în rețelele sociale căruia ai aderat a articolului link @ link și administrarea unui fond de promovare

Nu se permite împrumutul semnificațiilor de brand fără acordul prealabil al proprietarului.

 

Apel recrutare arhitect produs.

 

Bună ziua,

De ce un arhitect de produs pentru echipa vagontv?

Viitorii clienți ai companiei VagonTv vor vizita camera Cuptorului doar pentru recenziile lucrărilor de brand cărora vei adera ca arhitect și proiectant.

Nu știi încă dacă ești făcut pentru consultanță și executare a arcelor identității de brand? Poți începe prin a citi materialele mele din studiudecaz.blog și de acolo vom continua turul economiei relațiilor publice și promocratice împreună, prin dezbateri în forum sau prin publicarea de articole.

Cu ce te vei ocupa în sfera cunoașterii mele:

 1. arhitectură de brand,
 2. grafică stradală,
 3. colare sit,
 4. brainstomer,
 5. mind mapper,
 6. aderarea nodului kinestezic al bobinei energetice arc al rețelei semantice căreia îi aduc completări și studii de caz,
 7. consultanță de imagine grafică, logo și slogane advertoriale de afiș și de marcă publicitară.

Aptitudini necesare pentru a performa cu succes:

 1. rezistență la stres,
 2. capacitatea de a memora toate nodurile create și valorificarea lor,
 3. asimilarea arcelor și notarea tuturor construcțiilor de tip atribut- semnificație,
 4. toleranță la moftul clientului și al moderatorului de sit.

Stan Alin Ștefan, moderator și conceptualist VagonTv.

 

 

Consultanță strategie recunoaștere publică.

 

Consultanță strategică. Ce este metoda numită Recunoaștere Publică( PR) și de ce este importantă pentru companie și client?

După orice campanie de promovare ar trebuie să știm opinia onestă a publicului nostru țintă despre cum am comunicat, ce am comunicat și unde am greșit dacă am greșit.

Întrebare retorică: Am avut mici defecte în a ne lansa produsele și serviciile?

Prin campaniile de recunoaștere publică remediem imaginea negativă a unui brand și îi oferim diferența plus valoare ce i- a lipsit acestuia în campania de promovare.

Care sunt diferențele dintre o campanie de promovare ( advertisement) și o campanie de recunoaștere publică?

Este important în a găsi o diferențiere altminteri ne putem considera în largul oceanului fără nici o busolă cu noi și cu un cer întunecat pentru mai multe zile decât ne pot susține resursele noastre pentru supraviețuire. În acest caz resursele noastre de supraviețuire pot fi considerate a fi Bugetul de lucru sau capital investițional al unei companii sau proiect individual externalizat.

 

Sinergie prin publicitate contextuala.

Publicitatea contextuala are o amprenta noua in activitatea mea de bravnic cutezator al intreprinderii promocratice si teatrale Nu e nimeni aici.

Propunere scenariu pentru grupurile tinere de studenti.

 • Buna seara, jos haina. Sunt curios cine a intrat azi in Jassy, jos papucii.

Tanarul nostru misterios a cumparat flori si le- a asezat in colierul de arce din antre iar acum se duce spre patul iubitei sale.

 • Voi fi singur toata viata, am primit diploma de celibatar, iubita il priveste cu neintelegere iar acum urmeaza un dans pe sub cearsaf.
 • Singur cu tine baby?
 • Singura cu mine baby, urmeaza zambate ludice.

Scena dragostei se incheie iar iubita il intreaba!

 • De ce vrea sa fie singur iubitul meu? indicand cu degetul spre coltul gurii.
 • Cine e tipul il cunosc?

Intrare pop up cu produsele aflate sub sinergie.

Tineri studenti si colaboratori atunci cand omul are nevoie de odihna imaginatia noastra poate crea cu usurinta cele mai interesante carari spre a umaniza orice situatie oricat de complicata ar parea!

La ce produse le putem face lipeala folosind acest scenariu?

Opoziția Castells.

Stan Alin Ștefan
Opoziția Castells, Ancora tranziției către asocierea în spațiul digital.

 

 Analiza ideatică și de conținut asupra unor scurte citate din lucrările cercetătorului sociolog Emanuel Castells.

“What we have observed is that the Internet has been integrated into the practice of society, and business works with the Internet. But people over the Internet still want to do all sorts of things without paying for it – largely because the whole system was built on that basis. The viable business model has not been found. Among other things, there was the idea that the Internet could be based on an advertising model, like television. Television developed as an open medium, in the sense that you typically did not pay directly for the programming; you just had to sit through the commercials. But television is a passive instrument, while the Internet is an active instrument. And that is a very important difference in terms of how you are going to respond to advertising while you are online. When you are trying to do something with the Internet, you are not going to want to be bothered by advertising. People very quickly got in the habit of switching off the banners immediately. So it has proved practically impossible to have an advertising business model over the Internet.” (M. Castells)

Internetul a fost integrat în uzul societății și practica afacerilor iar cu toate că a fost construit pe principiul gratuității oamenii caută infinite soluții pentru a construi arce de cunoaștere pentru generațiile viitoare prin noduri instrumente, piese sau pachete digitale de filtrare, afișare sau editare audio, text și video toate în sprijinul principiilor moderne de promovare autonomă. În primul rând promovarea este atributul principal al internetului urmând instrumentele de comunicare, de identificare ale ismelor, intereselor, numelor, adreselor sau chiar asumând internetului rolul de mediator putem descoperi un alt atribut de care au profitat primii inovatori ai acestui spațiu global, numit non formal și societate mediatică de consum așadar avem un atribut mediatic. Instrumentul care a deblocat acest rol este forumul fiindcă toți cei care întâmpină o problemă în acest spațiu digital caută rezolvări și soluții accesând forumurile din domeniul al cărui interes aderă. În ultimul deceniu blogul sau jurnalul digital își asumă o parte din rolul mediatic al comunicării online dar forumul rămâne instrumentul principal de rezolvare al unei situații necunoscute nouă.

Nu sunt de acord că nu s- a găsit modelul ideal de business online fiindcă lipsa educației financiare poate fi sursa de eșec pentru orice model de afacere.

La începuturi s- a aplicat împrumutul modelului publicitar folosit în televiziune în special în difuzarea știrilor. Header, footer, sidebar, leaderboard, pop- up, toate aceste elemente advertoriale sunt împrumutate din front endul televiziunii.

Televiziunea s- a dezvoltat ca un mediu deschis obținând profituri din pauzele publicitare și din abonamente, cum au urmat apoi acest model al abonamentelor televiziunile de stat, cele precum tvr.

Castells descrie televiziunea ca un instrument pasiv iar internetul unul activ. Acest atribut ne ghidează reacțiile și răspunsurile la interacțiunea cu publicitatea online fiindcă uneori nu ne dorim să întâlnim reclame când navigăm pe internet, căci aceste reclame ne- ar putea reține mai mult decât este necesar în fața computerului.

Oamenii au deprins obiceiul de a închide reclamele construindu- se chiar aplicații și opțiuni speciale din partea agențiilor advertoriale privind afișarea acestora sau restricționarea lor.

Acest comportament face imposibil din punctul de vedere al lui Castells deținerea unui model de succes al afacerilor online și nu sunt iarăși de acord cu dânsul deoarece perfomanța unui model de afacere online constă în calitatea conținutului astfel abonamentele și taxele de acces devin standarde de calitate pentru o comunitate de consumatori, useri sau participanți contributori ai unui forum de specialitate, de exemplu forumul tocilarilor găzduit de comunitatea studiudecaz.blog!

Pot fi astfel deblocate modele de afiliere comercială, reprezentare mediatică sau de identitate de brand ceea ce oferă avantaje neprețuite celor cu adevărat profesioniști ce activează în mediul digital.

 

Sursa opoziției ideologice asupra reflecțiilor lui Emanuel Castells.

 

Descoper cultul patrimoniului digital global refractat de oratorul Castells prin ceea ce face creația ideii și a inovației atrăgătoare căci din punctul de vedere al acestui cercetător geniul este deseori doar un joc de imagine și de construcție empirică al modelului autentic dintre nou și vechi.

Acceptarea inovației, conservarea vechiului duce la deblocarea unor atribute convenționale precum a fi rudimentar, conservator sau de neuitat în viziunea empiristică a creației. Aceste atribute vin în direct contact cu natura omului iar aceste colecții de semnificații atributive inovației și conceptului de social de care suntem depedenți sau mai formal spus căruia suntem abonați sau logați deblochează ceea ce Castells caută în publicul său, un cult al patrimoniului digital global. Nu am descoperit o strategie concretă a ideilor către noul mediu comunicațional digital global ci doar o simplă analiză a ceea ce există deja aplicat sau se află la nivelul de aplicare la nivel intercorporativ sau interstatal, precum ar fi conceptul de open source, găzduit de tot mai multe instituții guvernamentale sau non guvernamentale.

Privind pragmatic manifestul robotizării spațiului de depozitare generat de compania Amazon sau luptele cu drone de pe Discovery înțeleg că mulți alți autori ca și Castells vor dori să comunice efectele utilitarismului și robotizării către viitorul lor public, inactiv dar sigur un client potențial al digitalului ceea ce îi atribuie lui Castells caracterul de utilitarian iar acest gen de filosof nu este unul căruia aș vrea să- i păstrez cărțile în biblioteca personală.

Emanuel Castells:

“We know, from studies in different societies, that in most instances Internet users are more social, have more friends and contacts, and are more socially and politically active than non users. Moreover, the more they use the Internet, the more they also engage in face-to-face interaction in all domains of their lives. Similarly, new forms of wireless communication, from mobile phone voice communication to SMSs, WiFi and WiMax, substantially increase sociability, particularly for the younger groups of the population. The network society is a hypersocial society, not a society of isolation. People, by and large, do not fake their identity in the Internet, except for some teenagers experimenting with their lives. People fold the technology into their lives, link up virtual reality and real virtuality, they live in various technological forms of communication, articulating them as they need it.”

Castells descrie faptul că oamenii care folosesc internetul și instrumentele moderne de comunicare sunt mai joviali, au mai mulți prieteni și sunt deasemenea mai activi din punct de vedere politic. Consideră deasemenea că instrumentele moderne îi ajută să fie mai sociabili în special pe acei indivizi din grupurile mai tinere. Nu sunt de acord cu denumirea și uzanța termenului The network society Societatea Rețelei și nici faptul că ajută în mare măsură la îndepărtarea sentimentului de izolare. În mare măsură acest sentiment de izolare este un efect datorat unor lungi eșecuri și respingeri iar asumarea unei personalități unui instrument ar putea oferi chiar libertatea utilizatorilor digitalului să personalizeze mult mai mult trăsăturile identității brandurilor din mediul digital. Aceste atribuiri emoționale sau afecționale unui software ar crea mult mai multe probleme celor care nu folosesc Rețeaua nefiind considerați membri și poate astfel nici oameni cu aceleași drepturi sociale, societatea fiind un cadru familial deseori iar societatea rețelei nu este decât un manifest al naivității și docilității tehnologizării. Fostele țări sovietice ce trăiesc cu imaginea macarelei în minte nu vor asimila niciodată o filosofie ca cea a oratorului Castells. Ideile acestui profesor nu sunt excepționale dar energia și înaltele grade academice obținute de- alungul timpului plus corelarea muncii sale cu schimbările mondene ale societății îi oferă imaginii sale plus valoarea unui cercetător de talie globală.

Emanuel Castells:

„I will argue that the Internet is a cultural creation. The technology to a large extent is the material expression of culture in the sense of a set of ideas, beliefs, and values. In other words, in order to design the Internet and to make it happen, people have had to think about it in a very complex way.

Acestea sunt mici trucuri de fond cu care ne uimește Castells plus zecile de studii de cercetare ale pieței noilor medii comunicaționale. Cuprinde într- adevăr un mod de gândire foarte complex stimulul creațional al webului din acest motiv tinerii nu mai oferă importanță comunicării vocale față în față și preferă să își scrie mesaje sau să se înregistreze live în mediul online fără nici un motiv doar pentru a testa ingredientul poțiune oferit de faima chipului său în mediul online.

Aceasta este realitatea webului fiindcă este un canal de comunicare liberal unde putem găsi orice tip de conținut mult mai variat și mai complex decât conținutul de tip tv. Acesta este unghiul de analiză al oratorului Castells din punctul meu de vedere, unul liberal, creaționist dar și complex ceea ce înseamnă că nu este reprezentativ culturii web progresiste, fiindcă am libertatea să presupun orice argument oferit de el ca fiind unul incomplet și instabil din același motiv în care oricine altcineva mi- ar putea spune că jackass 1, 2, 3, 4, au ajuns să fie vizionate atât pe canalele de difuzare de tip tv dar și online.

 

Războiul dintre televiziune și cinema este elementar patrimoniului cultural digital al webului căci îmi imaginez că dacă China și Japonia nu ar fi fost țări inimice Imperiul Mongol ar fi cucerit întreaga Asie și niciodată conform realității prezente și a pactului de pacificare mondială a Organizației Națiunilor Unite nu vom avea altceva de la viitor decât o r- evoluție durabilă în exploatarea pământului iar televiziunea și alte asemenea extraordinare invenții ale umanității vor fi folosite doar pentru transmiterea noilor rezultate mondiale în lupta corectă și fermă a globalizării.

Ca și vast oponent al filosofiei Castells consider că o dată cu inventarea grafenului viitorul și inovațiile ce vor veni sunt de nedescris mai performante, doar ce ar fi posibil și de imaginat un perete de patru metri pătrați acoperiți cu acest material de cea mai înaltă calitate, cu transmițători holografici într- un theseract de lumină centrați atât pentru interiorul camerei cât și pentru exterior, căci așa arată în viziunea mea construcția evoluționistă a unor idei.

 

Materiale documentar pentru construcția opoziției Castells:

 1. Marshall McLuhan- Să înțelegem Media, Extensiile Omului. “ consecințele personale și sociale ale oricărui mediu- cu alte cuvinte, ale oricărei extensii ale noastre- rezultă din noua dimensiune care este introdusă în activitățile noastre prin intermediul fiecărei extensii ale noastre sau prin orice tehnologie nouă.” @ către societatea mașinilor “ restructurarea muncii și asocierii umane a fost modelată de tehnica fragmentării, care este esența tehnologiei mașinii. Esența tehnologiei automatizării este exact opusul. Este integral și descentralizatoare în profunzime, așa cum mașina era fragmentară, centralizatoare și superficială în structurarea relațiilor umane.”
 2. The Cultural Logic of Media Convergence, Henry Jenkins. “ Yet globalisation also involves the flow of goods, workers, money and media content from east to west. The Mario Brothers are recognised by more American kids than Mickey Mouse- even if many of them don’ t yet realize that Nintendo is a Japanese- based game company. As they grow older, they certainly recognize Asian origins as a marker of cultural distinction.” From Remapping globalisation chapter.
 3. Does the internet increase, decrease or supplement social capital? Social networks, participation and community commitment- Barry Welmann, Nabel Quan Haase, James Witte and Keith Hampton.

“ 1. Network Capital: relations with friends, meighbors, relatives and workmates that significantly provide companionship, emotional aid, goods and services, information and a sense of belonging( Wellman& Frank).

 1. Particatory capital: Involvement in politics and voluntary organisations that affords opportunities for people to bond, create joint accomplishments and aggregate and articulate their demands and desires, a concept enshrined in the American heritage by de Tocqueville( 1835).”

“ Future analyses need to examine in more detail the effects of the internet, focus on the types of activities performed online and explore how these fit into the complexity of everyday life. In general, the activities fall into two categories:

 • Social activities such as e- mail and chatting that promote interactions and
 • Social activities such as web surfing and reading the news.”
 1. New media history- Patrice Flichy. “ Advertisements often presented the radio set as a theatre in the living room. Sets were designed to fit into all contexts of family life and the privacy of the home.” “ Whereas in the 1950s collective listening around the jukebox was decisive, listening was subsequently done at home, especially by teenage girls whose culture became a culture of the bedroom, the place where girls meet, listen to music and teach each other make- up skills, practise their dancing.” Referral to Frith, 1978: 64) “ This shift in listening from the living room to the bedroom was therefore far more than a new mode of listening, it was a way of asserting oneself, of creating a peer subculture. Was this individualisation of listening to become generalized and affect television?” “ As families acquired more and more sets, living room wars( Ang, 1996), were expected to disappear.” “ What about the mobile telephone, the pc and the internet? Research in these areas is still limited and final conclusions can hardly be drawn. The current literature nevertheless allows us to make some hypotheses. In the Europe the mobile phone seems to be the communication device that has developed fastest. Like radio in the 1950s, it has spread rapidly among the youth. Once again, this device has enabled them to become more autonomous as regards the family cell, to live in it but to elsewhere. Yet the cell phone, wich is above all an individual communication device, does not seem to be causing the disappearance of the fixed phone wich remains the family phone( Heurin, 1998).” “ Yet, contrary to widespread belief, the computer does not isolate its user from others. It is characterized by a high level of sociability within peer groups.”
 2. Beyond the diluted community concept: a symbolic interactionist perspective on online social relations- Jan Fernback. “ Community can be gands, terrorists, anarchists or racists. The concept of community, online or offline, has become increasingly hollow as it evolves into a pastiche of elements that ostensibly signify community.” “ Robins implies that online community offers an anti- social and anti- political view of the world: Cyberspace, with its myriad of little consensual communities, is a place where you will go in order to find confirmation and endorsement of your identity. And social and political life can never be about confirmation and endorsement- it needs distances. ( 1999: 169)

 

Campanie de PR, Yokos Concept.

Campanie de PR- Tablă de lucru

 1. Sondaj de opinie și anchetă de sondaj privind subiectul și răspunsul la întrebarea: De ce citim?
 2. Obiective generale: atragerea atenției, comunicarea mesajului, analiza mesajului.
 3. Pașii de urmat în implementarea campaniei.
 4.  Contract de confidențialitate și de combatere a plagiatului.

Despre Yokos.

Acest concept are rolul de a proteja identitatea grupului echipaj ce aderă campaniei de PR Libidoo.

Nu este indicat să alterăm numele brandurilor și instituțiilor cu care lucrăm ca exemplu luat facebook/famebook iar soluția oferită prin yokos este cea a secretizării brandurilor implicate în construcția campaniei până în momentul lansării produsului de pr, în acest caz Libidoo Pr.

Aplicație Legendă Yokos.

Cafenea/ Qvm,

Unitate de învățământ/ Q,

Asociații/ Mon Q,

Librării/ Q art,

Difuzori media/ Q fuz

 

Campanie Libidoo Iași

De ce citim?

Public țintă:

Cursanți de liceu și universitate.

Perioadă de evaluare:

15 februarie- 15 iunie.

Misiunea campaniei:

Libidoo, De ce citim?

Interacționarea în mod autentic cu consumatorul de carte din Iași.

Mesaje cheie

De ce citim?

motto:

Viața este un eveniment.

Ce obținem:

Apariții media, reacție publică.

 

Concepsys principium

Ce este metoda numită Recunoaștere Publică ( PR) și de ce este importantă pentru companie și client?

După orice campanie de promovare ar trebuie să știm opinia onestă a publicului nostru țintă despre cum am comunicat, ce am comunicat și unde am greșit dacă am greșit.

Întrebare retorică: Am avut mici defecte în a ne lansa produsele și serviciile?

Prin campaniile de recunoaștere publică remediem imaginea negativă a unui brand și îi oferim diferența plus valoare ce i- a lipsit acestuia în campania de promovare.

Mon Q: Care sunt diferențele dintre o campanie de promovare ( advertisement) și o campanie de recunoaștere publică?

Este important în a găsi o diferențiere altminteri ne putem considera în largul oceanului fără nici o busolă cu noi și cu un cer întunecat pentru mai multe zile decât ne pot susține resursele noastre pentru supraviețuire. În acest caz resursele noastre de supraviețuire pot fi considerate a fi Bugetul de lucru sau capital investițional al unei companii sau proiect individual externalizat.

 

 1. Sondaj de opinie și anchetă de sondaj privind răspunsul la întrebarea De ce citim?
 2. Analiza SWOT (POPA- Puncte forte, Oportunități, Puncte slabe, Amenințări). Această analiză POPA o voi folosi în ancheta sondajului ce se va aplica partenerilor sau angajaților acestora.
Puncte forte Oportunități Puncte slabe Amenințări

 

 1. Sondajului de opinie i se aduce ca fond structural de draftare și analiză modelul PEST( Politic, Economic, Social, Tehnologic).

Alternativ expun exemplul de sondaj propus la seminar.

 1. Care este autorul vostru preferat?
 2. Care este numele ultimei cărți citite?
 3. Prietenii sau familia sunt cititori mai frecvenți decât dumneavoastră?
 4. Specificați categoria preferată a cărților citite:
 5. Aventură
 6. Fantezie
 7. Science fiction
 8. Romantic
 9. Spionaj
 10. Cărți tehnice
 11. Care este genul literar preferat de dumneavoastră?
 12. Nuvele
 13. Teatru
 14. Poezie
 15. Romane
 16. Articole documentare
 17. Cum apreciați tendința cărților digitale?
 18. Pozitivă
 19. negativă
 20. Motivează în câteva rânduri influența campaniei De ce citim?, în orașul dumneavoastră?

 

Parteneri și obiective generale:

Universitățile și liceele locale.

Asociația fondului de cultură și coeziune socială Nu e nimeni aici. Alegerea unei astfel de asociații ca partener conferă sinergie și expunere factorului uman iar pentru ca astfel de proiecte să fie un success trebuiesc folosite toate resursele civice metropolitane.

Asociațiile au grupuri de voluntari care sunt dornici mereu de a participa și modera astfel de campanii și evenimente sociale.

Transformarea unei campanii de pr în eveniment social este posibilă cu ușurință dacă sunt moderate cu atenție nevoile partenerilor și a grupurilor țintă.

Acest obiectiv poate fi realizabil prin corelarea și supervizarea de către un specialist a pașilor de campanie astfel vom putea obține rezultate din partea publicului și cu siguranță o evaluare pozitivă a partenerilor și a serviciilor implicate.

Librăria Q art   și cafeneaua QVM.

Obiectivul campaniei este cel de a monitoriza reacția clienților Q art și a cafenelei QVM la întrebarea

 • De ce citim?

Am luat în calcul ancheta de sondaj cu cele două instituții și de altfel crearea unei ancore terapeutice pentru aceste două branduri expuse schimbărilor de atitudine a concetățenilor precum și polemizarea pozitivă a imaginii centrului civic din Iași.

Acest proiect este ușor de ansamblat și testat în alte orașe cu ușurință dacă îndrumătorul de proiect respectă nevoia de flexibilitate a anchetei de sondaj și a sondajului de opinie astfel individualitatea și autonomia acestor două elemente din cadrul campaniei Libidoo trebuie corelate cu planul real al dezvoltării proiectului și nu doar cu un plan conceptual.

 Pașii de urmat în implementarea campaniei:

 Contactarea partenerilor și prezentarea proiectului.

 1. Crearea unei anchete de sondaj personalizată folosind analiza POPA ca pilon principal.
 2. Pregătirea evenimentului de lansare a campaniei planificată în incinta cafenelei QVM.
 3. Invitarea unui moderator apreciat de publicul local.
 4. Identificarea publicului țintă.
 5. Pregătirea materialelor promoționale și lansarea unei oferte de participațiune unui mic grup de posibili sponsori. Sponsorii ar ajuta la difuzarea mesajului pe o scară mai mare de audiență conectând canalele media sociale și oferind influență partenerilor prin colaborarea cu televiziunea locală și radio.
 6. Pregătirea sondajului de opinie și instruirea voluntarilor în misiunea de anchetare de la sediurile partenerilor.
 7. Contactarea Universităților și a liceelor pentru organizarea sondajului și în incinta sălilor de curs.
 8. Crearea unei oferte publice de participațiune cu alte instituții locale private sau publice.
 9. Evaluarea efectelor campaniei printr- o simulare afectivă a rezultatelor în presa locală și cu ajutorul scriitorilor independenți din zona de blogging. De ce citim? Pentru o simulare corectă a unor posibile rezultate. #robofofia. #dececitim #qart #qvm #q1 #q2 #q3 #unlockresearch
 10. Comunicarea și publicarea rezultatelor în portofoliul Libidoo.

Resurse de creație advertorială.

Documentar” Cum se construiește o hartă locală a resurselor de creație advertorială?”

Strategii și concepte deloblate cu ajutorul acestui proiect:

Eides.capital

Strategia șablon a documentarului:

1. Descriere proiect- pentru promovarea și stimularea Bobinei energetice.
2. Descrierea principiului bobinei energetice.
3. Listă de interviuri și întâlniri. Catalogarea interviurilor( a) și întâlnirilor( b).
4. Resurse deblocate și etichete utile.

Întâlniri.
* Mălăncuș Șerban,inventator și grafician 4 mai 2017
* Alexandrul Paicu, ambasador și creator #hubrica 4 mai 2017
* Matei Bejenariu- documentarist, profesor universitar
* Radu Carnariu- profesor arte, președintele Clubului de fotografie găzduit de Meru.
* Bogdan Curelariu, arhitect

 • * Studio Bulb 27

Date când am trimis formularele de interviu:
* Mălăncuș Șerban, 10 mai 2017

* Alexandru Paicu, 10 mai 2017

 • * Bogdan Curelariu, 24 mai 2017

Dacă dorești să ajuți la construcția acestui documentar trimite- ne linkuri utile către atelierele de creație din oraș, persoane din domeniul creativ, foto, text, video, dans, coregrafie, regie sau orice altă personalitate care se identifică cu arta în general și poate influența domeniul advertorial într- un fel sau în altul.

Agenția promocratică de teatru prezintă,

Cum să îți educi publicul țintă fără să îți pierzi mințile cu idei geniale?
Am regăsit în jurnalul lui Eugen Ionescu o scenă concludentă potrivită unei strategii moraliste pentru clienții unei agenții publicitare ce nu sunt mulțumiți de rezultate dar deopotrivă și un avertisment pentru acele companii de publicitate care nu au simțul răspunderii în proiectele lor.

Dna Smith: Iaurtul este excelent pentru stomac, rinichi, apendicită și apoteoză. Mi- a spus- o doctorul Mackenzie- King care îngrijește copiii vecinilor noștri Johns. E un medic bun. Poți avea încredere în el. Nu prescrie niciodată alte medicamente decât acelea pe care le- a experimentat chiar asupra sa. Mai înainte de a- l opera pe Parker, s- a operat el însuși de ficat, deși nu era de loc bolnav.

Dl Smith: Atunci cum se face că medicul a scăpat teafăr și Parker a murit?

Dna Smith: Fiindcă operația a reușit la medic și n- a reușit Parker.

Dl Smith: Atunci Mackenzie nu- i un medic bun. Operația ar fi trebuit să reușească la amândoi sau amândoi ar fi trebuit să moară.

Dna Smith: De ce?

Dl Smith: Fiindcă un medic conștiincios trebuie să moară odată cu bolnavul, dacă nu se pot vindeca împreună. Comandantul unei nave piere odată cu nava, în valuri. Nu- i supraviețuiește.

Dna Smith: Nu poți compara un bolnav cu un vapor.

Dl Smith: De ce nu? Și nava are bolile ei, de altfel, medicul tău e tot atât de sănătos ca un vapor, iată de ce, cu atât mai mult, el ar fi trebuit să piară odată cu bolnavul, ca și medicul cu vaporul său.

Dna Smith: Ah! Iată ceva la care nu m- am gândit… Poate că ai dreptate… și atunci, la ce concluzie ajungi?

Dl Smith: Că toți medicii nu sunt decât niște șarlatani și toți bolnavii de- asemeni. Numai marina e onestă în Anglia.

Dna Smith: Dar nu și marinarii.

Dl Smith: Firește!

Un fragment genial. Nu am să scriu nimic despre ideea ce m- a inspirat pentru a publica această scenă fragment de teatru căci uneori anumite idei le țin doar pentru mine și jurnalele mele.
Dar este important de știut că la cerere pot scrie un scenariu moralist extraordinar pentru grupurile țintă ale une agenții promocratice teatrale.

Scenariu de promovare a transparenței organizaționale.

Notă de început.
Urmând principiul Bobinei electrice oferit de către profesorul meu de branding la cursul său ce enunță că pentru a livra o cantitate de semnificații sau atribute unui brand prin misiunea de a genera un stimul energetic suficient în a mulțumi sau satisface toate dorințele consumatorilor este imposibil.
De curând am descoperit un altfel de profesor la un seminar de afaceri care descria o hartă eides a convingerilor și satisfacțiilor clienților prin stimuli radio electrici. Ceea ce pare mult mai convingător dar vag pentru creatorul de publicitate.
Scenariu de promovare a transparenței organizaționale.
Pavel este membru al unei asociații de creatori în comunicare și relații publice. Această asociație are misiunea de a susține nivelul de artă și comunicare la un nivel temperat dar pozitiv ca tendință și influență a comunității locale. Cu scopul de a conserva artefactele și lucrările artiștilor locali.
La ultima sa ședință de consultare a noilor proiecte și cereri de promovare venite de la noii și vechii artiști, Pavel sesizează o influență puternică din partea unui portofoliu de proiect, un sculptor extrem de talentat dorește să comunice prin arta sa în orașul Jassy, orașul pe care ei cei din Asociația Quo Jassy îl ajută să prospere prin artă și cultură. După prezentarea proiectului, se face propunerea de detașament către noul artist, aceasta semnifică faptul că unul din ei va lucra ca ambasador și corespondent media cu noul lor client. Quo Jassy are în portofoliu alte cinci mari orașe ale regiunii lor iar prestigiul acestora este binemeritat ca fiind dincolo de idealismul utopic al artei.
Pavel:
– Nu veți reuși!
Quo Jassy:
– De ce?
Pavel:
– Fiindcă nu va fi suficient!
Quo Jassy:
– Maestre, portofoliul este al tău!
În regulamentul de organizare și prelucrare a portofoliilor asociația Quo Jassy are prevăzută clauza electrificării conceptului de comunicare iar Pavel tocmai a invocat această clauză și va pregăti pentru colegii săi și pentru noul său client o adevărată rețea de stimulare a consumatorului de artă fie el cetățean sau doar vizitator al urbei sale.
Sub același soare Pavel prezintă ideea de promovare a artistului prin crearea unui șir de evenimente cu diverse arte toate locale oferite gratis de către asociație și membrii acesteia, numite Viața este un eveniment. Noul artist este mulțumit să participe și el la acest eveniment ca oaspete de onoare și viitor cetățean și membru al organizației. Anunțul acestui nou parteneriat și al expoziției sale a fost completat și de donația acestuia a unei sculpturi de mare valoare către urbea orașului Jassy.
Idei de plus valoare aduse scenariului.
Pavel apare alături de toți artiștii ce participă la festivitatea Viața este un eveniment și alături de noul artist emerit al asociației lor asumându- și astfel rolul de ambasador și corespondent public al asociației.
Prin crearea unei prezențe publice a membrului organizației opinia publică este satisfăcută oferind energia necesară stimulilor electrice de a satisface cererea clientului și noului cetățean deoarece viziunea cererii este uneori de nesatisfăcut iar alteori se poate transforma într- o avalanșă de pozitivitate și constructibilitate civică.
Acest scenariu poate fi adaptat către a polariza imaginea personajului Pavel cu imaginea urbei promovate.

Salvați merele din Liban.

Rezultate la nivelul produselor de comunicare .

Scopul asumat de echipa de PR a Huff Post a fost mediatizarea crizei exporturilor și a tranziției mărfurilor prin Syria din Liban în Turcia și chiar spre Europa.
Resursele umane și materiale au fost cele mai ușor de angrenat în această campanie folosind puterea trendului și a inovației în comunicarea mesajului înafara țării către comunitățile libaneze din Regatul Unit.
Campania Save lebanon apples a fost una din multele reacții civice a expaților libanezi împotriva politicilor UE privind importurile dinafara Uniunii Europene.

“We simply have too many apples … The government should have never introduced apples to the Bekaa as a strategy to combat cannabis farming. They could have, for instance, created solar farms in that area since sunlight is abundant. We would not have reached such dire consequences had the government devised a better strategy,” Joe laments. “If we must import, trade deals have to include the export of local products like apples,” he adds.


La aceste probleme un doctor a prescris Un măr pe zi pentru un zâmbet și o viață mai sănătoasă în fața camerei canalului OTV Lebanon.

Acest manifest inofensiv asupra imaginii mărului din Libania a devenit un trend de comunicare puternic printre bloggerii din întreaga lume în special a celor din această zonă geografică.


Datorită mediatizării internaționale a crizei merelor din Liban întreaga opinie publică a reacționat în sprijinul fermierilor locali generându- se proteste și în alte orașe din Liban, precum Jbeil, blocându- se autostrada spre Beirut iar în orașul Tarshish districtul Baabda fermierii au ales să ofere mese gratis în trafic.

Comunitățile și revistele digitale au preluat acest hashtag #savelebanonapples cifrele influenței mesajului prin postarea celor de la Huff Post este decisiv asupra acestei campanii.
Toate celelalte cifre dinafara acestui vehicul media nu pot fi estimate precis datorită faptului că această campanie a devenit un brand de trend social, adaptat unei nevoi sociale naționale și internaționale a exporturilor de fructe către Uniunea Europeană a țărilor non-membre dar care au acorduri comerciale cu țările membre ale uniunii.
Politica acestei campanii fiind astfel determinată prin chiar reacțiile protestarilor, comercianților și cultivatorilor de mere din Liban.
Mesajul transmis prin OTV Lebanon fiind doar o strategie de calmare a cetățenilor, pentru a găsi noi soluții de adaptare la criza tranziției mărfurilor prin Syria, către Turcia și Europa.

Top
%d blogeri au apreciat: